Förvaltning av dödsbo

Att förvalta ett dödsbo

Vid ett dödsfall uppstår många gånger behov av att få hjälp med dödsboets räkenskaper, adressändringar, uppsägningar av olika abonnemang och i vissa fall sälja fastigheter och lösöre.

Ibland klarar man uppdelningen inom dödsbodelägarkretsen, ibland tvingas man gå utanför den.

Oavsett vad som blir aktuellt i ditt fall kan vi ge dig de bästa råden och rekommendationerna till seriösa auktionsfirmor och fastighetsmäklare. På så vis slipper du många obehagliga överraskningar efteråt.

Vi kan hjälpa till att ordna allt från tömning av bostäder och förråd, städning samt transporter och försäljning på något auktionsverk.

Du får en informativ redovisning efter avslutat uppdrag.