Bouppteckning

Bouppteckning

I samband med dödsfall är det många juridiska frågor som måste lösas. Även om dödsboet är till synes enkelt finns det ett värde att anlita den expertis som vi på Helsingebegravningar har tillgång till när det gäller bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Vi hjälper även till med testamenten, äktenskapsförord och bodelningar.

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboansvarig

Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds, att hyreskontrakt sägs upp och så vidare.

Hur lång tid tar en bouppteckning?

Bouppteckningsförrättningen, det vill säga själva sammanträdet, ska hållas inom tre månader efter dödsfallet och därefter ska själva bouppteckningshandlingen lämnas in till Skatteverket. När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket, vilket brukar ta några veckor, ska arvskifte upprättas och genomföras om det finns fler än en dödsbodelägare.

Vad händer om man inte är överens?

Om dödsbodelägarna inte är överens om hur dödsboet ska tas om hand kan man ansöka om att tingsrätten förordnar en boutredningsman. Boutredningsmannen är vanligtvis en advokat eller familjerättsjurist med stor kunskap och kompetens att hantera dessa frågor. Boutredningsmannen tar då över förvaltningen och utredningen av dödsboet.